Studeren

Als je studeert ben je natuurlijk bezig om de inhoud van een tekst of leerstof te begrijpen, maar je wilt het geleerde vooral kunnen onthouden en vasthouden, zodat je op een later moment, bij toetsen en tentamens, antwoord kunt geven op vragen over de tekst en de leerstof.

Waar hebben kinderen met studeren moeite mee? Wat zie je?

 • Te snel, te slordig, te globaal en/of te onnauwkeurig lezen
 • Moe worden of hoofdpijn krijgen van het lezen
 • Geen of nauwelijks idee hebben waar de tekst over gaat
 • Eigen ideeën hebben over de inhoud van een tekst
 • Vragen over een tekst niet kunnen beantwoorden
 • Onzorgvuldige antwoorden geven op vragen
 • De inhoud van een tekst niet kunnen samenvatten
 • De inhoud van een tekst niet kunnen onthouden
 • De Engelse, Duitse en/of Franse woordjes niet kunnen onthouden
 • Niet kunnen concentreren, snel afgeleid zijn
 • Niet kunnen plannen
 • Te veel onvoldoendes halen op toetsen en tentamens

Het gevolg van studeerproblemen kan zijn:

 • Faalangst
 • Laag zelfbeeld
 • Minder of geen zelfvertrouwen
 • Met minder plezier naar school gaan
 • Geen zin meer hebben in leren
 • Driftbuien
 • Somberheid

Goed kunnen studeren is handig

Goed kunnen studeren is handig. Niet alleen om over te gaan naar een volgend jaar. Als je goed kunt studeren, voel je je zeker van jezelf, heb je vertrouwen dat je het kunt en leer je effectiever. Effectiever studeren kost minder tijd, zodat je weer tijd over houdt om leuke dingen te doen.

Een studeertraining volgen bij Praktijk Beeldend Leren

Kinderen die een studeertraining volgen, leren effectiever en creatiever studeren. Een studeertraining wordt heel precies afgestemd op wat een kind al kan en wat nog niet goed lukt, hoe het denkt en onthoudt en wat het nodig heeft.
Kinderen kunnen in een studeertraining leren hoe ze Engelse, Duitse of Franse woordjes sneller en beter kunnen onthouden.
Kinderen kunnen ook leren hoe ze teksten op een actievere manier moeten lezen. Kinderen leren dan hoe ze teksten kunnen onthouden door er een samenvatting, schema of mindmap van te maken. Een mindmap is een schema waarin met pictogrammen, kleine tekeningetjes, en korte woorden de hoofdlijnen, bijzaken en de onderlinge verbanden op heldere wijze kernachtig wordt weergegeven.

 

Werkwijze en kosten

Intakegesprek

Een studeertraining start met een intakegesprek waarin vastgesteld wordt waaruit de problemen met studeren bestaan. Na het gesprek wordt er een begeleidingsplan gemaakt waarin het doel van de training, het plan van aanpak, de organisatie en het tijdsbestek staat beschreven. Het begeleidingsplan is een vrijblijvend voorstel en verplicht u tot niets. De kosten voor het vrijblijvende intakegesprek zijn € 75,-.

Studeertraining

Een studeertraining bestaat uit een begeleidingstraject van maximaal vier maanden, afhankelijk van persoonlijke doelen en achterstanden. De studeertraining start soms met een basistraining van een aantal uur aaneengesloten, gevolgd door een wekelijkse bijeenkomst van 60 minuten. De kosten zijn € 55,- per uur, dit is inclusief materialen en verslaglegging.

Huiswerk

Het studeren onder de knie krijgen, vraagt oefening. Daarom krijgt een leerling na iedere bijeenkomst opdrachten mee waar thuis of op school mee geoefend wordt.