Het vak spelling

Spelling is het vak waarin kinderen leren om foutloos te schrijven. In groep drie leren kinderen nog eenvoudige woorden, al luisterend, op te schrijven. Vanaf groep vier wordt het al snel een stuk ingewikkelder, dan leren kinderen allemaal regels en afspraken over hoe geschreven woorden eruit moeten zien. Onze taal lijkt behoorlijk ingewikkeld, het foutloos schrijven wordt een flinke klus waar je door de bomen heen, het bos niet meer lijkt te zien.

Waar hebben kinderen moeite mee? Wat zie je?

 • Het vergeten van letters, zoals kom i.p.v. krom
 • De tweetekenklinkers niet kunnen onthouden, zoals de eu – au – ui – oe
 • De tweetekenklinkers omdraaien, zoals ue – iu
 • De dubbele en de enkele klinkers fout schrijven, zoals pard - drom
 • Niet weten welke au/ou of ei/ij of f/v je moet schrijven
 • Woorden opschrijven zoals je oren ze horen, zoals kragtug i.p.v. krachtig
 • De regel van de open lettergreep meestal fout schrijven, zoals droomen – kwaamen
 • De regel van de dubbele medeklinker meestal fout schrijven, zoals kipen – tasen
 • Voor methodedictees voldoendes halen, maar de geleerde spellingregels is het vrije werk, zoals taallessen/ verhalen schrijven, niet toepassen
 • Onvoldoende scores halen in de onafhankelijke toetsen zoals PI-dictee en Cito Spelling
 • Voor de methodedictees van werkwoordspelling voldoendes halen, maar de geleerde werkwoordspelling in het vrije werk, zoals taallessen/verhalen schrijven, niet toepassen
 • De regels voor de tegenwoordige en verleden tijd door elkaar halen

Het gevolg van spellingproblemen kan zijn:

 • Faalangst
 • Laag zelfbeeld
 • Minder of geen zelfvertrouwen
 • Met minder plezier naar school gaan
 • Driftbuien
 • Somberheid
 • Niet begrijpen waar de leerkracht over ‘zeurt’:
  ‘Ik schrijf het toch goed!’

Goed kunnen spellen is belangrijk

Goed kunnen spellen is belangrijk. Niet alleen om over te gaan naar een volgende groep. In het vak spelling leer je hoe ons Nederlandse schriftsysteem in elkaar zit, je leert woorden foutloos schrijven. Het vak spelling is een toepassingsvak. Wat je leert in het vak spelling ga je toepassen in alles wat je schrijft. En schrijven doen we voortdurend en overal. Kinderen schrijven bij taal, ze schrijven verhalen, werkstukken, ze schrijven verhalen voor de schoolkrant, ze schrijven bij geschiedenis en bij aardrijkskunde. Op de middelbare school leren kinderen hoe ze sollicitatiebrieven moeten schrijven, hoe ze een betoog moeten schrijven …
Kortom, schrijven doe je als kind en als volwassene dagelijks. En het is noodzaak dat je foutloos kunt schrijven. Je schrift vertelt je immers ook wie je bent.  

Een spellingtraining volgen bij Praktijk Beeldend Leren

Kinderen die een spellingtraining volgen bij Praktijk Beeldend Leren, leren de spellingtaal weer verstaan en begrijpen. Het vak spelling lijkt vol uitzonderingen te zitten, vol met onbegrijpelijke afspraken en regels, maar heus, het valt mee en het is te leren. Een spellingtraining wordt heel precies afgestemd op wat een kind kan en niet kan, hoe het kind denkt en onthoudt en wat het nodig heeft.
Kinderen leren als eerste hoe je woorden moet onthouden. Daarna leren kinderen de basis van ons schriftsysteem. Ze leren welke soort woorden er zijn en welke schrijfstrategie ze moeten toepassen. Vervolgens leren kinderen de verschillende spellingregels en afspraken. Deze regels zijn geen ingewikkelde versjes die je niet of nauwelijks kunt onthouden. In Praktijk Beeldend Leren leer je de spellingregels als dierennamen en met plaatjes. De spellingregels staan bovendien helder en duidelijk uitgelegd op handige hulpkaarten/spiekkaarten. Zo vergeet je de spellingregels nooit meer. Het allerbelangrijkste van een spellingtraining is dat je alle regels en afspraken die je leert, ook gaat herkennen als je woorden hoort en ze gaat toepassen in het schrijven van teksten. In ons dagelijks leven, ook als volwassene, schrijven we immers voortdurend en het is fijn als je daar geen moeite mee hebt.

Reacties van ouders en kinderen die een spellingtraining volgden:

… Door middel van plaatjes heeft Ilse hem de spellingregels aangeleerd. Hij weet nu ook waarom hij bijv. het woordje 'sommen' met dubbel 'm' moet schrijven. Doordat hij de regels beheerst, wordt spelling ineens leuk! Toen hij bij Ilse de eindtest heeft gedaan, zat hij inmiddels op een niveau van eind groep vijf (en hij zat toen nog in begin groep vijf). Een enorme stap voorwaarts waar we enorm blij mee waren...

...Onze dochter heeft geleerd hoe ze een spellingprobleem aan moet pakken en ze heeft een aantal regels geleerd aan de hand van dierennamen en plaatjes. De training eindigde met een dropjesdictee. We hebben lopen juichen toen we doorkregen hoeveel ze eigenlijk bijgeleerd had...

...Het is fijn dat Ilse het goed uitlegt. Ze is heel aardig en je doet allerlei leuke dingen. Het kleien was het leukst (9 jaar.)

...Onze zoon is ongeveer 7 maanden wekelijks bij Ilse is geweest. Wij én onze zoon zijn erg tevreden. Hij heeft samen met Ilse zijn achterstand van 13 maanden terug weten te brengen tot 3 maanden!!! En, misschien wel het belangrijkste, hij heeft zijn zelfvertrouwen terug! Hij voelt zich weer goed in de klas omdat hij weer mee kan komen met de groep. Zonder de hulp van Ilse was dit nooit gelukt...

 

Werkwijze en kosten

Intakegesprek
Een spellingtraining start met een intakegesprek waarin vastgesteld wordt waaruit de problemen met spelling bestaan. Er wordt een spellingtoets afgenomen en geanalyseerd. Na analyse van de gegevens wordt er een begeleidingsplan gemaakt waarin het doel van de training, het plan van aanpak, de organisatie en het tijdsbestek staat beschreven. Indien er recente, relevante toetsgegevens over spelling beschikbaar zijn, wordt er n.a.v. deze gegevens een plan geschreven. Het begeleidingsplan is een vrijblijvend voorstel en verplicht u tot niets. De kosten voor het vrijblijvende intakegesprek zijn € 75,-.

Spellingtraining
Een spellingtraining bestaat uit een begeleidingstraject van maximaal vier maanden, afhankelijk van persoonlijke doelen en achterstanden. De spellingtraining start soms met een basistraining van een aantal uur aaneengesloten, gevolgd door een wekelijkse bijeenkomst van 60 minuten. De kosten zijn € 55,- per uur, dit is inclusief materialen en verslaglegging.

Huiswerk
Spelling onder de knie krijgen, vraagt oefening. Daarom krijgt een leerling na iedere bijeenkomst een huiswerkplan mee waar thuis of op school mee geoefend wordt.