U bent vast nieuwsgierig welke resultaten kinderen hebben behaald nadat ze een training gevolgd hebben bij Praktijk Beeldend Leren. Daarom geef ik hierna de resultaten van een aantal kinderen weer die een training gedaan hebben. Het is goed om hierbij te realiseren dat kinderen uniek zijn. Uniek in intelligentie, in mate van leerachterstand, in motivatie, in zelfvertrouwen, in de tijd die gestoken is in het oefenen - alsmede de ondersteuning hierbij van ouders -, maar ook het vermogen om onder tijdsdruk (hoofdrekentoetsen) feiten te reproduceren en de leerdoelen die kinderen en ouders zich vooraf stelden. De resultaten die kinderen in een training behaalden zijn dan ook een samenspel geweest van deze hiervoor genoemde factoren.
Voor wat betreft de rekenresultaten is het belangrijk om te weten dat de resultaten van hoofdrekenen en de (deel)tafels, niet altijd het enige doel van de training zijn geweest, maar wel een belangrijk leerstofonderdeel om andere vaardigheden, zoals bijvoorbeeld breuken, te begrijpen en onder de knie te krijgen.
De resultaten die hieronder zijn weergeven, zijn uitsluitend de gegevens van de toetsen die in Praktijk Beeldend Leren zijn afgenomen. Vaak zijn de resultaten uit het Leerling Volgsysteem (Cito) na een training vooruit gegaan. Omdat dit schoolgegevens betreft, heb ik deze niet gepubliceerd.
Wat niet te meten is, maar minstens zo belangrijk, zijn het toegenomen zelfvertrouwen, het plezier in leren en school. Om hier een indruk van te krijgen, raad ik u aan om de ‘ervaringen’ van ouders en leerlingen te lezen.

Gebruikte begrippen
DL ( Didactische Leeftijd): het aantal maanden dat een leerling onderwijs heeft genoten. Er wordt gerekend vanaf september groep drie. Ieder schooljaar telt 10 onderwijsmaanden.
DLE (Didactisch Leeftijdsequivalent): een maat voor de vordering in de leersof. Eén DLE is wat de gemiddelde leerling na één maand onderwijs op de basisschool onder de knie heeft.
Achterstand/voorsprong: Het verschil tussen het aantal maanden genoten onderwijs (DL) en de vorderingen in de leerstof (DLE).

Spellingtraining

Toets: PI-dictee
Leerling A
Aanvang training: juni groep 4
Didactische leeftijd: 20 maanden
DLE: 14 maanden
Achterstand: 6 maanden

Einde van de training: november groep 5
Didactische leeftijd: 23 maanden
DLE: 27 maanden
Voorsprong: 4 maanden
Leerling B
Aanvang training: april groep 7
Didactische leeftijd: 47 maanden
DLE: 21 maanden
Achterstand: 26 maanden

Einde van de training: juli groep 7
Didactische leeftijd: 50 maanden
DLE: 47 maanden
Achterstand: 3 maanden
Leerling C
Aanvang training: september groep 5
Didactische leeftijd: 21 maanden
DLE: 14 maanden
Achterstand: 7 maanden

Einde van de training: juni groep 5
Didactische leeftijd: 30 maanden
DLE: 33 maanden
Voorsprong: 3 maanden
Leerling D
Aanvang training: april groep 6
Didactische leeftijd: 38 maanden
DLE: 15 maanden
Achterstand: 23 maanden

Einde van de training: juni groep 7
Didactische leeftijd: 49 maanden
DLE: 29 maanden
Achterstand: 20 maanden
Leerling E
Aanvang training: december groep 6
Didactische leeftijd: 34 maanden
DLE: 17 maanden
Achterstand: 17 maanden

Einde van de training: maart groep 6
Didactische leeftijd: 37 maanden
DLE: 50 maanden
Voorsprong: 13 maanden
Leerling F
Aanvang training: oktober groep 8
Didactische leeftijd: 51 maanden
DLE: 12 maanden
Achterstand: 39 maanden

Einde van de training: juli groep 8
Didactische leeftijd: 60 maanden
DLE: 31 maanden
Achterstand: 29 maanden
Leerling G
Aanvang training: maart groep 5
Didactische leeftijd: 27 maanden
DLE: 12 maanden
Achterstand: 15 maanden

Einde van de training: november groep 6
Didactische leeftijd: 33 maanden
DLE: 30 maanden
Achterstand: 3 maanden

Rekenen - Hoofdrekentraining

Toets: DLE-test Hoofdrekenen - Teije de Vos
Leerling 1
Aanvang training: juni groep 4
Didactische leeftijd: 20 maanden
DLE: 18 maanden
Achterstand: 2 maanden

Einde van de training: december groep 5
Didactische leeftijd: 24 maanden
DLE: 24 maanden
Achterstand: 0 maanden
Leerling 2
Aanvang training: december groep 5
Didactische leeftijd: 24 maanden
DLE: 11 maanden
Achterstand: 13 maanden

Einde van de training: april groep 5
Didactische leeftijd: 28 maanden
DLE: 24 maanden
Achterstand: 4 maanden
Leerling J
Aanvang training: oktober groep 6
Didactische leeftijd: 32 maanden
DLE: 8 maanden
Achterstand: 24 maanden

Einde van de training: december groep 6
Didactische leeftijd: 34 maanden
DLE: 30 maanden
Achterstand: 4 maanden
Leerling 3
Aanvang training: oktober groep 8
Didactische leeftijd: 52 maanden
DLE: 16 maanden
Achterstand: 36 maanden

Einde van de training: maart groep 8
Didactische leeftijd: 57 maanden
DLE: 17 maanden
Achterstand: 35 maanden
Leerling 4
Aanvang training: april groep 7
Didactische leeftijd: 47 maanden
DLE: 29 maanden
Achterstand: 18 maanden

Einde van de training: april groep 8
Didactische leeftijd: 58 maanden
DLE: 49 maanden
Achterstand: 9 maanden

Rekenen - (Deel)tafeltraining

Toets: Tempo Test Rekenen - Teije de Vos

Leerling a
Aanvang training: november groep 8
Didactische leeftijd: 53 maanden
DLE vermenigvuldigen: 39 maanden
Achterstand: 14 maanden

DLE delen: 45 maanden
Achterstand: 8 maanden


Einde van de training: april groep 8
Didactische leeftijd: 58 maanden
DLE vermenigvuldigen: 58 maanden
Achterstand: 0 maanden

DLE delen: 45 maanden
Achterstand: 13 maanden

Leerling b
Aanvang training: november groep 8
Didactische leeftijd: 53 maanden
DLE vermenigvuldigen: 27 maanden
Achterstand: 26 maanden

DLE delen: 27 maanden
Achterstand: 26 maanden


Einde van de training: maart groep 8
Didactische leeftijd: 57 maanden
DLE vermenigvuldigen: 39 maanden
Achterstand: 18 maanden

DLE delen: 34 maanden
Achterstand: 23 maanden

Leerling c
Aanvang training: oktober klas 2 VMBO
Didactische leeftijd: 60+ maanden
DLE vermenigvuldigen: 24 maanden
Achterstand: meer dan 36 maanden

DLE delen: 22 maanden
Achterstand: meer dan 38 maanden


Einde van de training: januari klas 2 VMBO
Didactische leeftijd: 60+ maanden
DLE: 46 maanden
Achterstand: meer dan 14 maanden

DLE delen: 36 maanden
Achterstand: meer dan 24 maanden