Het vak lezen

In groep 3 leren kinderen lezen. Dit noem je technisch lezen. Kinderen leren eerst korte woordjes en gaandeweg de basisschool worden de woorden en teksten steeds langer en moeilijker.

Vanaf groep 4 staat ook het vak begrijpend lezen op het lesrooster. Pas als je een tekst of verhaal begrijpt, wordt het lezen leuk of interessant. In de bovenbouw van de basisschool leren kinderen studerend lezen. Ze leren hoe je teksten kunt onthouden, een vaardigheid waar je veel plezier aan hebt op de middelbare school.

Waar hebben kinderen met lezen moeite mee? Wat zie je?

 • Geen plezier beleven aan het lezen
 • Thuis zelden tot nooit boeken lezen
 • Het omdraaien van letters
 • Letters niet kunnen onthouden
 • Hakkelend lezen
 • Radend lezen, veel gokken
 • Heel langzaam lezen
 • Spellend lezen, letter voor letter lezen
 • Over dezelfde woorden struikelen
 • Te snel, te slordig lezen
 • Moe worden van het lezen
 • Hoofdpijn krijgen van het lezen
 • Wiebelende letters zien tijdens het lezen
 • Geen idee hebben waar het verhaal over gaat
 • Eigen ideeën hebben over de inhoud van de tekst
 • Vragen over een tekst niet kunnen beantwoorden
 • Onzorgvuldige antwoorden geven op vragen
 • De inhoud van een tekst niet kunnen samenvatten
 • De inhoud van een tekst niet kunnen onthouden
 • Onvoldoendes halen op de leestoetsen

Het gevolg van leesproblemen kan zijn:

 • Faalangst
 • Laag zelfbeeld
 • Minder of geen zelfvertrouwen
 • Met minder plezier naar school gaan
 • Geen zin meer hebben in leren en/of lezen
 • Driftbuien
 • Somberheid

Goed kunnen lezen is belangrijk

Goed kunnen lezen is belangrijk. Niet alleen om over te gaan naar een volgende groep. Als je goed en vlot kan lezen, beleef je veel meer plezier aan boeken. Boeken lezen is voor veel kinderen en volwassenen een heerlijke ontspanning. Maar zelfs al wordt lezen nooit je hobby, lezen doe je dagelijks en overal. Lezen doe je bij taal als je moet lezen welke opdrachten je moet doen. Lezen doe je bij aardrijkskunde, natuur, geschiedenis, lezen doe je zelfs bij rekenen. Wie goed kan lezen weet wat er in de wereld speelt. Je leest in kranten wat er dagelijks gebeurt, je leest op internet over dingen waar je meer van wilt weten. En zit je eenmaal op de middelbare school, dan weet je dat vlot, goed en precies kunnen lezen, en begrijpen wat je gelezen hebt, een noodzaak is om je toetsen te kunnen halen. Kortom, als je goed en vlot kan lezen, heb je daar je hele leven plezier en profijt van.

Een leestraining volgen bij Praktijk Beeldend Leren

Kinderen die een leestraining volgen, leren dat ook zij kunnen lezen, niet meer hakkelend of radend, maar vanuit een zeker weten. Kinderen leren precies lezen, zonder moe te worden of zonder hoofdpijn. Kinderen leren woorden als woord herkennen en niet meer als een verzameling afzonderlijke letters. Een leestraining wordt heel precies afgestemd op wat een kind al kan en wat het nog niet kan, hoe het kind denkt en onthoudt en wat het nodig heeft. Wat elk kind in ieder geval nodig heeft tijdens het lezen en begrijpend lezen is dat lezen beter lukt als je ontspannen en gefocust bent.
Kinderen die willen leren hoe je teksten goed kunt begrijpen, leren dat de woorden en de zinnen uit een tekst in feite een verzameling plaatjes zijn, een soort van filmpje in je hoofd. Als je dit filmpje tijdens het lezen laat meelopen, zul je de tekst al veel beter begrijpen. Daarnaast helpt het ook als je de structuur van een tekst doorziet, kennis hebt van korte, lastige maar heel belangrijke woorden (zoals bijvoorbeeld: maar, echter, in tegenstelling tot, kortom, omdat, dus) én de hoofdgedachte van een tekst kunt bepalen.
Dan wordt lezen pas echt een ‘makkie’. Lezen hoeft niet je hobby te worden, maar bij Praktijk Beeldend Leren, leren alle kinderen dat lezen lukt!

 

Werkwijze en kosten

Intakegesprek
Een leestraining start met een intakegesprek waarin vastgesteld wordt waaruit de problemen met lezen bestaan. Er worden leestoetsen afgenomen en geanalyseerd. Na analyse van deze gegevens wordt er een begeleidingsplan gemaakt waarin het doel van de training, het plan van aanpak, de organisatie en het tijdsbestek staat beschreven. Indien er recente, relevante toetsgegevens over lezen beschikbaar zijn, wordt er n.a.v. deze gegevens een plan geschreven. Het begeleidingsplan is een vrijblijvend voorstel en verplicht u tot niets. De kosten voor het vrijblijvende intakegesprek zijn € 75,-.

Leestraining
Een leestraining bestaat uit een begeleidingstraject van maximaal vier maanden, afhankelijk van persoonlijke doelen en achterstanden. De leestraining start soms met een basistraining van een aantal aaneengesloten uren, gevolgd door een wekelijkse bijeenkomst van 60 minuten. De kosten zijn € 55,- per uur, dit is inclusief materialen en verslaglegging.

Huiswerk
Lezen onder de knie krijgen, vraagt oefening. Daarom krijgt een leerling na iedere bijeenkomst een huiswerkplan mee waar thuis of op school mee geoefend wordt.