Ervaringsverhaal 1: rekentraining

Omdat onze oudste zoon in groep 5 nog altijd worstelde met sommen onder de 20 en uit testen bleek dat hij een normale intelligentie bezit, hebben wij het nodige speurwerk op het internet verricht teneinde hem te kunnen helpen. We kwamen op de site van Davis Counselor Ilse Schreuder en hebben contact met haar opgenomen. Na een intakegesprek waarin Ilse vaststelde dat hij een beelddenker is, is de begeleiding opgestart. Zo'n drie sessies later was het begrip van getallen ineens daar, doordat Ilse hem op een andere manier naar de getallen leerde kijken en hem deze als plaatjes in zijn hoofd liet opslaan. Waar hij aanvankelijk nog materiaal (lees: eieren en eierdozen) nodig had, kwam al snel het omslagpunt waarin hij dit niet meer nodig had en de plaatjes in zijn hoofd gebruikte om tot oplossingen te komen. Al snel wist hij dit principe om te buigen naar geld, tijd en meten. We zijn inmiddels anderhalf jaar verder, hij rekent normaal met de groep mee, wist eind vorig jaar zelfs een hoge B voor zijn CITO te behalen en ervaart cijfers en rekenen allang niet meer als zijn vijanden. Zijn zelfvertrouwen is terug, school is niet meer vervelend en het kind is weer net zo vrolijk als wij hem kenden voordat de rekenproblematiek begon. Kortom: wat zijn we blij dat we de counseling van Ilse, maar ook Ilse zelf hebben leren kennen!

Ervaringsverhaal 2: spellingtraining

Onze zoon had al een tijdje problemen met zijn concentratie. Door dit probleem heeft hij op een gegeven moment een achterstand ontwikkeld in zijn spelling. Via een folder in de bibliotheek zijn wij terecht gekomen bij Ilse. Kinderen krijgen op school heel veel verbale informatie tot zich, onze zoon kan dit in zijn hoofd niet direct verwerken. Het bleek bij Ilse dat hij een echte beelddenker is. Zij heeft hem een aantal technieken geleerd om zich beter te kunnen concentreren. Door middel van het kleien van het alfabet, het doen van spelletjes heeft zij hem geleerd zich beter bewust te worden van bepaalde dingen, beter zijn aandacht hier op te richten, het loslaten en het vormen van een innerlijk beeld. Onze zoon weet nu beter om te gaan met zijn concentratie. Voor zijn spelling had onze zoon een achterstand van vier maanden. Door middel van plaatjes heeft Ilse hem de spellingregels aangeleerd. Hij weet nu ook waarom hij bijv. het woordje 'sommen' met dubbel 'm' moet schrijven. Doordat hij de regels beheerst, wordt spelling ineens leuk! Toen hij bij Ilse de eindtest heeft gedaan, zat hij inmiddels op een niveau van eind groep vijf (en hij zat toen nog in begin groep vijf). Een enorme stap voorwaarts waar we enorm blij mee waren. Mede door de persoonlijke benadering van Ilse, de goede begeleiding en het aanvoelen hoe een kind in elkaar zit, hebben wij nu een zoon die op school weer beter mee kan komen! Zijn concentratie blijft zijn zwakke plek, maar door de handvaten aangereikt door Ilse kan hij hier heel goed mee omgaan.

Ervaringsverhaal 3: studeren

Zolang onze tweede dochter (tijdens de training zat ze in de brugklas van de middelbare school) al op school zit, worstelt ze met de aangeboden leerstof. Ze was altijd net op het randje over. Ik heb iedere keer op school gevraagd of onze dochter misschien dyslexie of een ander leerprobleem had. Iedere keer kregen we nul op rekest, ze is gewoon blijkbaar niet slimmer. Ik ben toen toch zelf maar eens gaan googlen en zo kwam ik de site van Ilse tegen. Bijna alle punten die genoemd werden klopten met ons kind (ik werd er gewoon blij van): tegenvallende leerprestaties, moeite met lezen, woorden omdraaien, de zin anders lezen dan er staat, moeite met klokkijken, niet weten welke maand in welk jaargetijde hoort, moeite om een verhaal in goede volgorde te vertellen (begint in het midden en eindigt in het begin), in discussies met anderen komen de dingen anders bij haar binnen dan er gezegd is. Dit is nog steeds zo, maar doordat ik nu weet hoe ze ongeveer denkt, heb ik er wel meer begrip voor. Om over het rekenen nog maar te zwijgen. Het lijkt wel of ze een hopeloos geval is, maar niets is minder waar. Ze heeft het doorzettingsvermogen van een reus, is super sociaal, kan eigenlijk met iedereen overweg, ze is erg attent als er iemand jarig is of als er iemand ziek is. Ze wil altijd wel helpen, kan heel goed opruimen, schoonmaken, ze is reuze handig in timmeren, schilderen, gedichten voordragen en schrijven, bloemschikken, schaatsen, voetballen, eigenlijk te veel om op te noemen. Maar waar dit kind de allermeeste problemen mee heeft is het presteren op school. Nergens wordt de leerstof zodanig aangeboden dat zij het snapt, behalve bij Ilse. Wij zijn Ilse dan ook nog iedere dag dankbaar voor wat zij onze dochter geleerd heeft. Door zich goed te concentreren kan ze inderdaad foutloos lezen en schrijven. Maar helaas bestaat er geen school met zulke leerkrachten als Ilse, dus is het voor onze dochter nog iedere dag erg hard knokken om door de aangeboden leerstof heen te worstelen en is het heel erg jammer dat er nog maar weinig leerkrachten zijn die dit soort kinderen herkennen. Maar nogmaal, als we Ilse niet hadden leren kennen had ze het nog moeilijker gehad. We weten nu wat het is en onze dochter heeft geleerd hoe er mee om te gaan. Ilse, langs deze weg nog weer bedankt, en ik raad iedere ouder aan die hier iets in herkent contact met haar op te nemen.

Ervaringsverhaal 4: rekentraining en spellingtraining

Onze dochter is een vrolijke meid die graag beweegt, sierlijk is met dansen, fanatiek met korfbal en een mond heeft die nooit stilstaat. Ze is gevoelig, zit vol humor, ze leest ontzettend graag en bijt zich met haar 9 jaar vast in Harry Potter. Tegelijk was zij op school een jaar geleden, stil, teruggetrokken en vaak dromerig. Met rekenen en spelling liep ze ver achter. Ze maakte zelfs fouten die ze eerder nooit maakte. RT op school leek weinig te helpen. Voor de juf stond als een paal boven water dat ze te maken had met een slimme ADD'er. En dat was ook de reden dat ze een gesprek met mij aanvroeg. Aan de ene kant begreep ik haar opmerkingen wel, aan de andere kant zei mijn gevoel dat onze dochter iets anders nodig had dan een behandeling voor ADD met RT voor rekenen en spelling.

Ik had al eerder contact gehad met Ilse, omdat ik me in groep 3 al afvroeg of onze dochter dyslectisch was. Nu dacht ik weer aan haar, omdat ik het idee had dat onze dochter hiermee geholpen zou kunnen zijn. In de herfstvakantie gingen we langs. Gelukkig was er een klik en voelde onze dochter zich duidelijk snel op haar gemak. Ilse gaf aan dat ze dacht onze dochter verder te kunnen helpen met rekenen en gaf ook aan wat ik aan resultaat zou mogen verwachten. Dat was even slikken, een minder grote vooruitgang dan ik gehoopt had. Wat mij overtuigd heeft is de opmerking dat ze na een Davis-training weer leerbaar zou zijn, de instructie op school weer zou kunnen volgen. Dat ze zou leren om uit te gaan van haar sterke kant, namelijk beelddenken. Iets dat haar tot dan toe juist in de weg had gestaan. We kregen bij hoge uitzondering toestemming van school om op maandagen de hele dag te verzuimen om de training te kunnen volgen. Het was voor ons namelijk ruim drie uur reizen. We kregen deze toestemming, omdat behalve de instructie bij Ilse ook dagelijks een half uur huiswerk gemaakt moest worden. Onze dochter is met heel veel inzet aan de gang gegaan. Ze leerde beelden bij ingewikkelde woorden als orde en volgorde, oorzaak en gevolg. Met eieren en eierdozen is haar hele manier van naar getallen kijken veranderd. Ze werd zelfbewuster en kon zich in de klas beter concentreren. Door wat ze leerde bij Ilse, kon ze op school haar normale instructie weer volgen en snapte het vaak zelfs sneller dan de rest. Ook dat was voor haar zelfvertrouwen natuurlijk super.

Na de rekentraining hebben we ook nog een spellingtraining gevolgd. Elke keer begon met even bijpraten hoe het gegaan is, dan een minidictee, daarna nieuwe spellingregels, even oefenen en nieuw huiswerk bekijken. Onze dochter heeft geleerd hoe ze een spellingprobleem aan moet pakken en ze heeft een aantal regels geleerd aan de hand van dierennamen en plaatjes. De training eindigde met een dropjesdictee. We hebben lopen juichen toen we doorkregen hoeveel ze eigenlijk bijgeleerd had.

Het is nu weer een paar maanden geleden dat we voor het laatst bij Ilse waren. Onze dochter doet het goed op school. Ze geeft nu eerder aan wanneer ze het niet volgt. Ze heeft een spreekbeurt gehouden over beelddenken, omdat ze vond dat de klas ook moest weten waarom zij al die maandagen niet op school was geweest.

Ervaringsverhaal 5: rekentraining en spellingtraining

Het is fijn dat Ilse het goed uitlegt. Ze is heel aardig en je doet allerlei leuke dingen. Het kleien was het leukst.

A. 9 jaar

Ervaringsverhaal 6: rekentraining

Onze zoon had al vanaf begin groep 3 ontzettend veel moeite met rekenen en lezen. Ook had hij last van zijn concentratie. Snel afgeleid. Ondanks het vele RT en thuis oefenen, kwam er geen verbetering in het rekenen. Het automatiseren kwam maar niet op gang. Toen hij in groep 5 zat en hij nog steeds geen sommen tot 20 kon rekenen, hebben we hulp gezocht. Doordat mijn schoonzus een Davis Counseler is, raadde zij aan om eens contact met Ilse te gaan leggen. Die had een rekenmethode ontwikkeld die ons erg aansprak. We hebben een intake gedaan en hier kwam uit naar voren dat Lars een beelddenker is en dat zijn niveau van hoofdrekenen op begin groep vier zat. Toen we bij Ilse kwamen was hij al een paar maanden op weg in groep 5. Hij had dus een behoorlijke achterstand.

Ilse heeft ons uitgelegd hoe het rekenen in elkaar stak en als je het ene onderdeel niet goed kan, dat het dan ook erg lastig wordt om het volgende te leren. Er is een plan opgesteld met een einddoel erin. Het einddoel was dat hij tot 100 uit zijn hoofd kon rekenen, zonder hulpmiddelen. Ook moest er 5 keer in de week huiswerk worden gemaakt. Op school werd alleen de koers gevaren die Ilse had uitgestippeld en hierdoor kreeg hij veel herhaling.

We mochten gelukkig van school een deel van de tijd die we bij Ilse doorbrachten, elke week onder schooltijd doen en dat is heel erg prettig geweest. Onze zoon vond al dat oefenen best lastig, maar zag zelf ook wel dat het nodig was. Na een aantal weken begonnen we al resultaat te zien. Ook door de juffen werd opgemerkt dat het optellen en aftrekken beter ging. De tafels werden beter. Het ging zelfs zo goed dat de sommen tot 100 al binnen de termijn gehaald werden en dus gingen we verder met de sommen tot 1000. Dit hadden wij als ouders nooit verwacht en onze zoon ook niet. Na een aantal maanden intensieve training kwam het eind in zicht. De toets die Ilse in het begin had afgenomen, werd ook nu weer afgenomen en wat een prachtig resultaat is er behaald. Hij had nu nog maar een achterstand van 6 maanden. Wij als ouders zijn superblij met dit resultaat en ook onze zoon vond dit zeer fijn. We zijn er nog niet, en rekenen zal niet het sterkste vak van onze zoon worden en ook niet zijn favoriete vak. Maar als wij Ilse niet hadden ingeschakeld, waren wij niet zover als we nu zijn.

Ervaringsverhaal 7: spellingtraining

We zijn bij Ilse geweest i.v.m. spellingsproblemen van onze zoon. Toen hij in groep 3 kwam, begonnen de 'problemen'. Hij kreeg extra hulp op school en wij waren thuis ook regelmatig met hem aan het oefenen. Maar dit had niet het gewenste resultaat. De resultaten van onze zoon liepen terug. Bovendien kreeg hij er zelf ook last van: hij voelde zich 'dom'en zat minder lekker in zijn vel. Tijd voor actie! Via via zijn we bij Ilse terecht gekomen. Onze zoon is ongeveer 7 maanden wekelijks bij Ilse is geweest. Wij én onze zoon zijn erg tevreden. Hij heeft samen met Ilse zijn achterstand van 13 maanden terug weten te brengen tot 3 maanden!!! En, misschien wel het belangrijkste, hij heeft zijn zelfvertrouwen terug! Hij voelt zich weer goed in de klas omdat hij weer mee kan komen met de groep. Zonder de hulp van Ilse was dit nooit gelukt. Het was de investering van tijd en geld meer dan waard. Wij kunnen een cursus bij Ilse van harte aanbevelen. Wij hebben Ilse leren kennen als iemand die haar werk met hart en ziel doet, ze gaat echt voor je kind. Fantastisch. Ilse, nogmaals heel erg bedankt!

Ervaringsverhaal 8: tafeltraining

Ik ben 14 jaar. Toen ik rond de 10 jaar was, ben ik ook al bij Ilse geweest, want ik heb altijd al moeite met rekenen gehad. Toen zijn we erachter gekomen dat ik dyscalculie heb. Ik moest toen elke week bij haar komen, en toen moest ik poppetjes en allerlei andere dingen maken van klei. Zo kreeg ik een beter beeld van alles. En zo ging het rekenen ook beter. Ilse heeft me ook trucjes geleerd om de sommen uit te rekenen, die trucjes gebruik ik nog steeds. Toen het beter ging, hoefde ik een paar jaar niet meer naar Ilse. Nu wordt het rekenen op school weer moeilijker en moest ik weer naar Ilse. Toen heeft ze me de tafels geleerd en hoe ik deelsommen moet maken. Nu merk ik op school dat het gemakkelijker gaat als ik de tafels weet en weet hoe ik moet delen. Ilse geeft goed les, ze heeft geduld en blijft altijd aardig. Daarom was het ook heel leuk om les van haar te krijgen. Tabee...

Ervaringsverhaal 9: rekentraining

De sfeer is heel goed bij Ilse. Ik heb heel veel geleerd en gedaan. Er werden tussen de opdrachten ook spelletjes gedaan. Ik heb SUPERVEEL geleerd van het rekenen, zoals breuken, procenten enz. Als je moeite hebt met rekenen, raad ik je ILSE aan! J. 12 jaar

Ervaringsverhaal 10: letters- en cijfertraining

Nog voordat onze zoon op de basisschool zat was het al duidelijk dat hij een beelddenker is.
Voor ons geen probleem, want je kunt tegenwoordig (bijna) alles door middel van alle technologieën visueel maken.
Echter toen onze zoon in groep 2 kwam, werd al snel duidelijk dat dit visualiseren op school niet altijd haalbaar is.
Ondanks de inzet van de leerkracht. Het was dan ook de leerkracht die ons wees op de praktijk van Ilse Schreuder.
Na telefonisch contact met Ilse zijn we al snel samengekomen voor een intakegesprek.
Tijdens dit gesprek werd duidelijk dat de samenwerking voor Ilse ook een enorme uitdaging was,
omdat zij nog niet vaker in haar praktijk met een kind van 6 jaar uit groep twee had gewerkt.
Toch zijn we deze uitdaging aangegaan en heeft Ilse een behandelplan opgezet voor een training
voor het automatiseren van letters en cijfers.
Onze zoon is de eerste keer 3,5 uur bij Ilse geweest en vervolgens nog acht keer 40 minuten.
Ondanks de jonge leeftijd van onze zoon heeft hij de lessen als positief ervaren.
Het thuis oefenen was niet altijd even makkelijk, maar onze zoon wilde perse vooruitgang boeken.
Het deed hem dan ook erg goed toen hij er al vrij snel achter kwam dat hij ook (sneller/makkelijker)
letters en cijfers kon leren onthouden!
Ilse en onze zoon hebben veel met klei gewerkt, dit vond hij het allerleukste aan de trainingen.
We zijn inmiddels 7 maanden verder en onze zoon zit in groep 3.
En het mooie is, onze zoon maakt zelf plaatjes in zijn hoofd!
Hij leest boekjes M3 en ook het rekenen gaat hem goed af.
Natuurlijk gaat dit niet vanzelf en zijn wij thuis nog steeds veel met hem aan het oefenen
en ook op school krijgt hij goede begeleiding.
Al met al zijn wij erg blij dat onze zoon de training bij Ilse heeft gevolgd, ondanks zijn jonge leeftijd.
De training is de tijd en kosten meer dan waard geweest.
Wij hopen dat het niet nodig is, maar mocht onze zoon onverhoopt toch weer hulp nodig zijn dan weten wij Ilse te vinden.

Ervaringsverhaal 11: rekentraining

Josine is een slimme leerling als ze zich eind groep zes bij mij aanmeldt voor een rekentraining. Ze doet het goed op school. Ze haalt hoge scores op veel vakken. Behalve voor rekenen. Vanaf groep drie laat ze wisselende, vaak onvoldoende resultaten zien op de LVS Rekenen van Cito.  Ook de categorieën waarin ze onvoldoende scoort laten een wisselend beeld zien. Het onderdeel 'Getallen' is echter in elke toets onvoldoende. Uit de Hoofdrekentest van Teije de Vos blijkt dat ze een ruime voorsprong heeft op het hoofdrekenen tot 20 en 100. Het hoofdrekenen boven de honderd vindt ze een stuk lastiger. Ze gebruikt verschillende strategieën die lang niet allemaal even effectief zijn. Daarom besluiten we om in een rekentraining te gaan werken aan haar vaardigheden t.a.v. het hoofdrekenen tot 10.000. Josine pakt de leerstof heel snel op. In een mum van tijd heeft ze door hoe het rekensysteem in elkaar zit. Daarna heeft ze geen begeleiding meer nodig en kan ze op eigen kracht verder. Een half jaar later haalt ze een prachtige ll- score op LVS Rekenen van Cito.  

Ervaringsverhaal 12: Pabo-WISCAT-training

Ik ben student aan de pabo, opleiding tot leerkracht basisonderwijs, en had vreselijk veel moeite om mijn cito toets rekenen op het niveau van de pabo te kunnen halen. Talloze pogingen gedaan om deze toets zelfstandig te kunnen halen, maar helaas.... 

Met nog maar 1 kans te gaan en daarbij alle ramp scenario's in mijn hoofd zag ik het niet meer zitten om dit te kunnen halen. Daarom ben ik op zoek gegaan naar iemand die mij zou kunnen helpen om mijn rekenniveau omhoog te schroeven. Na enig speurwerk op Internet kwam ik bij Ilse terecht. We hebben een aantal keren via de mail contact gehad en besloten om af te spreken om eens te kijken wat de bedoeling was en wat ik van haar verwachtte. Ilse twijfelde wel of ze mij zou kunnen helpen omdat ze normaal gesproken alleen maar bijles gaf aan leerlingen van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Ik heb zoveel mogelijk rekenspullen verzameld en ben gestart met een basis toets om te kijken waar er voor mij 'problemen' zouden liggen. Ilse kreeg een steeds beter beeld van waar ik stond en wat het niveau van de pabo aangaf. We hebben besloten om het traject te gaan starten. Twee keer in de week kwam ik bij Ilse om zoveel mogelijk bij te spijkeren, vragen te stellen maar ook om thuis aan de slag te gaan zodat ik maar met het rekenen bezig bleef. We konden het goed op elkaar afstemmen en ik had iedere keer na afloop van de bijles echt het gevoel dat ik 'iets' had gedaan.
Na een tijdje wilde Ilse graag afbouwen naar eenmaal per week en voor de toets besloot ze om mij los te laten. Ik vond dit heel lastig omdat ik echt het gevoel had haar nodig te hebben. Maar ik kon heel goed gericht oefenen en we hebben voor de toets nog een aantal keren afgesproken om de puntjes op de i te zetten.
Met al deze bagage op zak was de tijd aangebroken om de toets te gaan doen. Enorm spannend en niet wetende of alle inspanning voldoende is geweest. Na 1,5 uur zweten kwam voor ons beiden de verlossende uitslag: geslaagd!
Met een 4,3 op de vorige toets naar een uitslag van een 7,8!
Ik ben Ilse enorm dankbaar dat zij hieraan heeft bijgedragen! Het harde werken, van beide kanten, is beloond!