Blog voor leerkrachten

Hallo,

In mijn vorige blog vertelde ik je over de jongen die maar geen grip kreeg op de verhaaltjessommen zoals in LVS Cito Rekenen.

Voor hem was iedere som 'chaos': woorden, een plaatje, her en der wat cijfers en nergens een teken te vinden wat richting had kunnen geven in wat hij moest doen.


Ik wilde hem helpen orde in deze chaos te scheppen. En dus leerde ik hem de volgende twee dingen:

1. Beeldvorming bij de tekens van de basisbewerkingen, zoals plus-, min-, keer-, deel-, aanvul- en verschilsom.

2. Uit een beeld en/of verhaal de basisbewerking herkennen.

In mijn vorige blog vertelde ik over stap 1.
In deze blog vertel ik je over stap 2.

Een bewerking herkennen uit een beeld of verhaal is eigenlijk best eenvoudig als een leerling stap 1 goed onder knie heeft.

Het enige wat ik hem nu nog moest leren was om gestructureerd te leren denken.
Dus niet kriskras de tekst en/of het beeld scannen en lukraak maar iets met de getallen te doen - iets wat hij altijd gewend was om te doen -....

Ik leerde hem in vijf stappen te denken:

1. Lees het verhaal en BEDENK om welke bewerking het gaat?
(plussom - minsom - aanvulsom -verschilsom - keersom of een deelsom?)

In mijn stappenplan is dit de eerste stap, voor mijn leerling was dit meestal de eerste en tegelijkertijd de laatste: Som opschrijven, uitrekenen en Klaar is Kees!
Bij mij moest hij leren om zich eerst een gedachte te vormen en vervolgens in stap twee te controleren of die gedachte wel juist was.

2. Teken de som en ga na of je idee klopt?

Door het verhaal te gaan tekenen, moest hij bewijzen dat zijn idee klopte. Natuurlijk hoefde hij geen schilderijen te tekenen. Hij had al eerder geleerd om zo abstract en eenvoudig mogelijk het verhaal weer te geven. Meestal klopten zijn aannames, maar soms ontdekte hij al tekenende dat hij helemaal verkeerd gedacht had. Dat waren leerzame ontdekkingen.

3. Zet de getallen én het teken op de juiste plek!

Nu hij wist om welke basisbewerking het ging, was het niet moeilijk meer om de getallen en het teken op de juiste plek te zetten, dacht hij... Maar soms klopt de volgorde van het verhaal niet met de volgorde van de som. In deze stap kreeg hij daarom de opdracht om goed na te gaan of de getallen wel op de juiste plek stonden.

4. Reken de som uit.

Eitje, als je de basisbewerkingen onder de knie hebt!

5. Lees het verhaal opnieuw en ga na of jouw som klopt?

Dit was een stap die hij van nature niet snel zou nemen.
Maar eigenlijk is dit een heel effectieve stap.
Want door in deze stap de kale som als uitgangspunt te nemen en deze te controleren met het verhaal, kregen de getallen in zijn som een functie, een betekenis en werd nogmaals bevestigd (of niet) dat wat hij dacht, juist was.

Met dit stappenplan in de hand kreeg hij gaandeweg steeds meer plezier en zelfvertrouwen in het uitrekenen van verhaaltjessommen. En zijn resultaten....? Die klommen uit het dal en gingen steeds meer bergop. Geweldig toch!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dit was voorlopig mijn laatste blog. Nog een paar weken en dan zit het schooljaar erop. Dit is altijd een drukke tijd in het onderwijs voor leerkrachten. Voor jou ook? Ik wens je veel succes met die laatste loodjes en daarna lekker genieten van een heerlijke zomervakantie.

Met beeldende groet,

Ilse Schreuder

 

Beeldendleren, help kinderen met leerproblemen door hen een methode te leren om met plaatjes te denken