Blog voor leerkrachten

Hallo,

Zijn moeder komt elke week trouw mee naar de rekentraining.

'Die stomme Cito', moppert ze.
'Hij snapt echt NIETS van die verhaaltjessommen, daarom scoort hij steeds zo slecht!'

Ze kijkt me vertwijfeld aan.

'Heeft deze training nog wel nut', vraagt ze zich hardop af. '

Ik leer haar zoon immers hoofdrekenen tot 1000 en (nog) geen verhaaltjessommen.

Tja...?

Ik durf te zeggen dat alle kinderen die bij mij in de praktijk langskomen met rekenproblemen, ook moeite hebben met verhaaltjessommen. En dus ook met de toetsen van het LVS Cito Rekenen.

In mijn klas zaten ook altijd wel één of meerdere kinderen die op de methodetoetsen nog redelijk mee konden komen, maar onderuit gingen op de Cito Rekenen.

Sommige ouders zetten hun vraagtekens bij al die verhaaltjessommen in de Cito Rekenen.
Kan dat niet anders?
Zelf ben ik echter een groot fan van de LVS Cito Rekenen!

Cito meet of het uiteindelijke doel van het rekenonderwijs behaald is: functionele gecijferdheid.
Cito meet of kinderen in staat zijn om hun rugzak vol rekenkennis toe te passen in allerlei dagelijkse situaties.

Het zou toch echt erg zijn als een leerling aan het einde van de basisschool zonder enige moeite een kale staartdeling op kan lossen, zoiets als: 2395 : 28, maar dat hij of zij geen idee heeft hoeveel hij moet betalen als er 30% korting wordt gegeven op die ene favoriete spijkerbroek in de uitverkoop.
Of dat hij of zij niet in staat is uit te rekenen hoeveel liter verf er nodig is om de muur in de slaapkamer te verven.
En dat hij of zij echt geen flauw benul heeft of die mooie grote Volvo, die 1 : 12 loopt, duurder of juist goedkoper in gebruik is dan die kleine Toyota die 1 : 18 loopt.

Als kinderen volwassen zijn en in dit soort situaties met hun mond vol tanden staan, dan kunnen we maar één ding concluderen: er is iets mis met ons rekenonderwijs!

Maar wat nu als kinderen - steevast - onvoldoendes scores op de LVS Cito Rekenen?
Wat doe je dan? Hoe los je dat dan op? Waar begin je?

Ik kijk naar het gehele plaatje.
Ik kijk naar de kennis en rekenvaardigheden in elk van de vier afzonderlijke rekendomeinen.


En natuurlijk ga ik als eerste na of de vaardigheden binnen het domein 'Getallen en Bewerkingen' in orde zijn.
Dit domein heeft nu eenmaal een voedende functie naar de andere drie rekendomeinen.

Als de kennis in dit domein op peil is, ga ik vervolgens met de hiaten in de overige rekendomeinen aan de slag.

En als de rekenkennis groeiende is, gaan we steeds meer bezig met de 'paraplu' van het rekenonderwijs: het leren lezen, begrijpen en toepassen van de contextsommen.Ik kon de moeder geruststellen.
We zijn op de goede weg.

Maar alles stap voor stap. Keulen en Aken zijn tenslotte ook niet in één dag gebouwd.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wil je leren hoe je net als ik, kinderen leert hoofdrekenen?

Op woensdagmiddag 17 september en woensdagmiddag 29 oktober a.s. geef ik in Dokkum een workshop Hoofdrekenen, een eitje! Je kunt je voor deze workshop individueel inschrijven.

In mijn volgende blog zal ik nog een keer over 'verhaaltjessommen' schrijven; hoe ik een leerling leer om 'orde' in de chaos van woorden en cijfers te scheppen. Dat is namelijk voor sommige leerlingen nog een hele kunst.

Tot de volgende blog.

Met beeldende groet,

Ilse Schreuder

 

 

Beeldendleren, help kinderen met leerproblemen door hen een methode te leren om met plaatjes te denken