Blog voor leerkrachten

Hallo,

Tijdens het intakegesprek maakt ze een toets met de bewerkingen tot 100.

Ik kijk nauwkeurig welke sommen ze gemakkelijk en vlot uitrekent en welke sommen haar meer moeite en denktijd kosten.

Na de toets bespreken we samen HOE ze de sommen uitrekende. Welke denkstappen maakte ze, welke strategieën hanteerde ze?

Het valt me op dat ze de meeste sommen tot 20 zonder tientaloverschrijding al vrij aardig geautomatiseerd heeft, sommige sommen zelfs al gememoriseerd.

Bij de sommen waarbij ze het tiental moet passeren, gebruikt ze (anders dan het meisje op de foto) stiekem haar vingers.

Als ik dat zie, wil ik meteen weten of ze de splitsingen tot 10 gememoriseerd heeft?

En zo wordt al al snel helder waar de schoen wringt.
Want ondanks het feit dat ze al in groep vijf zit, kent ze alleen de splitsingen van 2 en 3.

Dan is het natuurlijk niet verwonderlijk dat ze de bewerkingen met tientaloverschrijding alleen maar op haar vingers kan uitrekenen.

Kunnen splitsen is een voorwaarde om de overschrijdings-sommen te kunnen automatiseren.

Er is dus werk aan de winkel. Als ik haar de bewerkingen tot 100 wil leren, moet ik haar eerst leren splitsen. Dit doe ik volgens de stappen van het handelingsmodel.

Zo kan ik snel zien op welk niveau het misgaat en vervolgens bijsturen én ik geef haar handvatten in handen om altijd tot een antwoord te komen, zonder dat ze daar haar vingers voor hoeft te gebruiken.

tijdens de eerste fase - het informeel handelen - mag ze een hoeveelheid concreet materiaal verdelen, splitsen dus.

Tijdens de tweede fase - de concrete voorstelling - mag ze naar een hoeveelheid concreet materiaal kijken, waarbij ze al kijkende tot een verdeling komt.

Tijdens de derde fase - de abstracte voorstelling - leer ik haar een hoeveelheid concreet materiaal in gedachten voor te stellen en deze hoeveelheid in gedachten te verdelen in twee hoeveelheden.

Als ze deze derde fase voldoende vaak geoefend heeft, komt ze als vanzelf in de vierde fase; de formele handeling.

Nu klinken deze bovenstaande fases je wellicht eenvoudig in de oren.

En het is ook redelijk eenvoudig, maar er zit wel een addertje onder het gras.

Als leerkracht op school leerde ik mijn leerlingen splitsen met hulp van fiches. |
Dat werkte prima... zolang mijn leerlingen zich in de eerste of tweede fase van het handelingsmodel bevonden.

De derde fase bleek het moeilijkst. Mijn leerlingen vonden het een bijna onmogelijke opgave om zich de splitsingen van fiches mentaal voor te stellen. En ik gaf ze geen ongelijk.

Daarom leer ik het meisje uit dit verhaal de splitsingen met de eieren in de eierdoos.
Elk getal heeft zijn eigen plek in de eierdoos en is daardoor ook gemakkelijk voor te stellen.

Na een poosje kent ze alle splitsingen uit haar hoofd. Super!
En het gevolg is dat ze de bewerkingen waarbij we het tiental passeren, steeds sneller in gedachten kan uitrekenen. Ze kan het tweede getal nu immers gemakkelijk in de juiste twee hoeveelheden splitsen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wil je leren hoe je net als ik, kinderen leert hoofdrekenen met hulp van de handelingsniveaus?

Op woensdagmiddag 17 september en woensdagmiddag 29 oktober a.s. geef ik in Dokkum een workshop Hoofdrekenen, een eitje! Je kunt je voor deze workshop individueel inschrijven.

Heb je mijn nieuwe e-book over rekenen trouwens al gelezen?

Hierin schrijf ik ook over de handelingsniveaus.
Lukt(e) het je niet om het e-book te downloaden?
Stuur me dan even een mailtje, dan stuur ik je de link met het e-book toe.

Tot de volgende blog.

Met beeldende groet,

Ilse Schreuder

 

Beeldendleren, help kinderen met leerproblemen door hen een methode te leren om met plaatjes te denken