Dag,

In elke klas zitten wel één of meer leerlingen die moeite hebben met automatiseren.

Leerlingen die de eenvoudige bewerkingen tot 20 en 100 niet vlot kunnen uitrekenen.

Of leerlingen die de antwoorden op de (deel)tafelsommen maar niet paraat hebben, ondanks heel veel oefenen.

Of er zijn misschien leerlingen van wie de taalverzorging onvoldoende is doordat ze de lastige spellingregels van open/gesloten lettergreep en medeklinkerverdubbeling maar niet correct toepassen.

Voor leerkrachten kan het heel frustrerend zijn als ze heel veel tijd en energie in de begeleiding van reken- en spellingzwakke leerlingen stoppen en het rendement desondanks laag blijft.

Voor alle leerkrachten die leerlingen met automatiseringsproblemen beter willen helpen, heb ik goed nieuws.

Na de zomervakantie ga ik een drietal (verschillende) workshops geven waarin ik leerkrachten handvatten bied om reken- en spellingzwakke leerlingen beter te begeleiden.

In de bijgevoegde folder vind u meer informatie.

Omdat ik graag met kleine groepen wil werken van maximaal 15 leerkrachten, raad ik u aan niet te lang te wachten met aanmelden.

Met hartelijke groet,

Ilse Schreuder

 

Beeldendleren, help kinderen met leerproblemen door hen een methode te leren om met plaatjes te denken