Twee denkstijlen

Denken en onthouden speelt zich in het hoofd van een lerende af en is dan ook onzichtbaar voor een buitenstaander. Denken en onthouden is waar het met name om draait in het onderwijs. Het vak van leerkrachten bestaat voor een groot deel uit het overbrengen van informatie, kennis, feiten en vaardigheden aan leerlingen. Leerlingen verwerken deze nieuwe kennis door te luisteren, naar het bord of in het boek te kijken en door gerichte oefeningen. Het doel van de inspanningen van zowel leerkracht als leerling, is dat de leerling zijn kennis en vaardigheden vergroot. Dit kan echter alleen als de leerling de leerstof daadwerkelijk begrijpt en daarna onthoudt. Een leerkracht kan niet zien wat zich in het hoofd van een leerling afspeelt. Leerkrachten zien wel dat sommige leerlingen aan één woord genoeg hebben om nieuwe informatie te begrijpen, terwijl andere leerlingen veel herhaling en oefening nodig hebben. Dit kan een gevolg zijn van leercapaciteiten, maar dat is lang niet altijd het geval. In deze workshop wordt gekeken wat de invloed is van iemands denkstijl op het leren en onthouden van leerstof.

Inhoud workshop

workshop Taaldenken - Beelddenken denkt uw kind in woorden of in plaatjesIn deze informatieve en creatieve workshop leren de deelnemers alles over de twee denkstijlen taaldenken en beelddenken. De deelnemers leren deze denkstijlen bij zichzelf herkennen, bij hun leerlingen en ze leren wat de sterke kanten van beide denkstijlen zijn.
Taaldenkers hebben het over het algemeen gemakkelijker in ons onderwijssysteem dan de in beelden denkende leerling. De deelnemers leren hoe woorden, die beelddenkende kinderen horen, lezen of schrijven, voor verwarring kunnen zorgen.
Na het informatieve gedeelte gaan deelnemers de theorie verwerken in een praktisch ontwerp waarbij rekening gehouden wordt met de denk- en leerstijl van de leerling die meer visueel-ruimtelijk is ingesteld.

Na de workshop

Na het volgen van deze workshop ben je nog geen expert of specialist taaldenken-beelddenken geworden, die in een handomdraai zijn of haar lessen aanpast aan de leerstijl van de leerlingen in de klas. Wel zullen de deelnemers na het volgen van deze workshop met andere ogen naar de leerlingen in de klas kijken. Ook zullen de deelnemers zich bewuster zijn van het eigen didactisch handelen in relatie tot wat (sommige) leerlingen nodig hebben. Het volgen van deze workshop kan het begin zijn van een boeiend veranderingsproces waarin alle leerlingen tot hun recht kunnen komen.

Praktisch

‘Taaldenken-beelddenken’ bestaat uit één workshop van 3 uur en wordt op de eigen school en op locatie gegeven.