Hoofdrekenen is de basis

De bewerkingen tot 20 en 100 die kinderen in groep drie en vier leren, vormen een belangrijke basis voor alle rekenvaardigheden en rekenkennis in het verdere rekenonderwijs. In kerndoel 27 staat vermeld dat leerlingen aan het eind van de basisschool de bewerkingen tot 100 moeten hebben geautomatiseerd en de bewerkingen tot 20 en de tafels gememoriseerd. In de einddoelen van groep vier en vijf moeten deze vaardigheden al voor het grootste deel behaald zijn. Maar lukt dat wel voor alle kinderen?

Als kinderen rekenen moeilijk vinden

Zijn er kinderen in de klas die nog heel graag met een rekenrek of kralenketting optellen en aftrekken terwijl dat eigenlijk al niet meer is toegestaan? Hoeveel kinderen rekenen er nog stiekem op hun vingers? Of de plafondtegels, de bakstenen aan de muur, de tekeningen voor het raam, om maar grip te krijgen op optellen en aftrekken? Zijn er kinderen die hun rekenwerk nooit af krijgen? Die beginnen te zuchten en te steunen als ze een rij kale sommen moeten optellen en aftrekken?
Of zijn er kinderen die wel het inzicht hebben in sommen uit het domein meten en verhoudingen, maar fouten maken in het uitrekenen van de eigenlijke som?

Het gevolg van niet kunnen hoofdrekenen

Kinderen die de bewerkingen tot 20 niet gememoriseerd hebben en de bewerkingen tot 100 niet geautomatiseerd, hebben vrijwel ook altijd problemen met het onthouden (en het memoriseren) van de (deel)tafels. En als de tafels niet zijn gememoriseerd, ontstaan er ook vaak problemen in het berekenen van de oppervlaktes, de inhoud, de breuken, procenten, verhoudingen en kommagetallen.

Ernstige gevolgen

Kinderen die niet kunnen hoofdrekenen en daardoor ook problemen ondervinden in andere rekenvaardigheden, vinden het vak rekenen een enorme klus. Ze krijgen een hekel aan rekenen, worden faalangstig, er ontstaat een deuk in hun zelfvertrouwen. Als compensatie voor deze gevoelens hangen kinderen de clown uit of worden juist heel stil en trekken zich terug. Sommige kinderen doen juist net alsof er niets aan de hand is, alsof het ze niet raakt, maar zijn thuis heel boos of juist heel depressief.

Leerkrachten maken zich zorgen

Maak je je als leerkracht zorgen over deze leerlingen in de klas. Vraag je je af waarom je de meeste kinderen uitstekend kan leren rekenen maar waarom je sommige kinderen de eenvoudige bewerkingen tot 100 niet eens kan leren? Vraag je je als leerkracht af waarom al je inspanningen, de extra instructies, de extra oefeningen zo weinig resultaat opleveren? Vraag je je wel eens af waarom er geen effectieve materialen en hulpmiddelen zijn waarmee je deze kinderen wel verder zou kunnen helpen?

Voor alle leerkrachten die het belangrijk vindend dat alle kinderen leren hoofdrekenen omdat ze overtuigd zijn dat uitstekend kunnen hoofdrekenen de beste basis is voor het verdere rekenonderwijs, voor hen is er goed nieuws! Er is een aanpak ontwikkeld die alle kinderen kan leren hoofdrekenen: Hoofdrekenen, een eitje!

Een oplossing!

Hoofdrekenen, een eitje is ontwikkeld om kinderen met automatiseringsproblemen te leren hoofdrekenen tot 20 en 100, zonder hulp van vingers of ander concreet materiaal.
Hoofdrekenen, een eitje werkt met de vier handelingsniveaus uit het handelingsmodel zoals dat door Groenestijn, Borghouts en Janssen is beschreven in het boek Protocol ernstige rekenproblemen en dyscalculie (2011). Samenhang tussen de verschillende niveaus wordt bereikt doordat er slecht met één hulpmateriaal wordt gewerkt: eierdozen en eieren. Dit materiaal leent zich uitstekend om eerst handelend te kunnen rekenen, om daarna te kunnen rekenen met hulp van een context, om vervolgens te kunnen rekenen met een denkmodel. En tot slot kunnen alle kinderen op formeel niveau hoofdrekenen, zonder echte eieren, zonder afbeeldingen, zelfs zonder een denkmodel. Dat scheelt tijd! Als kinderen in gedachten kunnen rekenen doordat ze de bewerkingen gememoriseerd en geautomatiseerd hebben, dan rekenen ze sneller en als kinderen sneller kunnen rekenen, hebben ze meer plezier in het rekenen, dan ontstaat er inzicht en kunnen kinderen ook de tafels leren onthouden, moeilijkere bewerkingen leren, dan… wordt rekenen een eitje!

Hoofdrekenen, een eitje kan ingezet worden als remediërende aanpak voor kinderen met automatiseringsproblemen, maar ook als klassikale aanpak waarin alle kinderen leren hoofdrekenen. Hoofdrekenen, een eitje kan als losse aanpak gebruikt worden, maar ook geïntegreerd binnen de bestaande rekenmethode.

Teamtraining
Hoofdrekenen, een eitje  kan als teamtraining geboekt worden (voor leerkrachten van groep drie en vier, RT, IB en overig geïnteresseerde leerkrachten). Deze teamtraining bestaat uit twee workshops van 3 uur of naar keuze vier workshops van anderhalf uur. De workshops worden op de eigen school gegeven waar de deelnemers zich deze simpele, doeltreffende en succesvolle methodiek eigen kunnen maken.

Individuele workshop
Leerkrachten kunnen zich ook individueel inschrijven voor een training in de aanpak 'Hoofdrekenen, een eitje'. Deze training wordt in het voorjaar van 2015 en/of najaar van 2015 op een locatie in Dokkum gegeven. De training bestaat uit twee workshops van 2,5  uur en één online workshop.  

Voor meer informatie en een prijsopgave kan gemaild worden met: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.